Projekt UE

 

KLASYK PLUS Jacek Uchman

Rogóżno 20

37-112 Kosina

uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Działanie: 1.4 WSPARCIE MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 DOTACJE BEZPOŚREDNIE

Typ projektu: ROZWÓJ MŚP

Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu w branży motoryzacyjnej”

Umowa nr RPPK.01.04.01-18-0075/17-00

Cel projektu:           Wdrożenie nowego produktu w branży motoryzacyjnej, produkcja części do zabytkowych samochodów i motocykli.

Całkowita wartość projektu :                                                  220 296,19 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                             94 791,70 PLN